Ana Sayfa / B Harfi Rüyaları / Rüyada Balık Görmek

Rüyada Balık Görmek

  • Tabirci
  • 04 Mayıs 2021 23:29
  • 0 Yorum

Rüyada sayısı bilinen balık, kadınlara, sayılı bilinmeyip çok olanlar ise ganimetten elde edilen mala delalet eder.

Bir kimse, rüyada deniz ve nehirde toplanmış büyük ve taze balıklan istediği gibi çıkardığını veya yediğini yahut taksim ettiğini görse, denizden çıkardığı balıkların miktarı kadar ganimet malına kavuşur ve o malı rüyada yediği veya taksim ettiği yahut yığdığı şekilde sarfeder. 

Suda balık avladığını gören kimse, ferahlanacağı bir sözü işitir.

Bir kimse rüyada canlı olan bir balığı su veya başka bir yerden tuttuğunu ve onu yediğini görse, menfaata kavuşur.

Rüyada sazan balığını görmek, evlenmek isteyen ve birisiyle şirket kurmayı düşünen kimse için hayra delalet eder.

Derisiz ve bu cinsten uzun olan her balık batıl amellere, zahmet, meşakkat ve meydana gelmeyen ümit ve arzulara delalet eder. Çünkü bu gibi balıklar elden sıyrılarak kayarlar.

Kaynak sularında görülen balık, kolay olan hayra delalet eder.

Rüyada denizde ölmüş balık görmek, kötü ve çirkin şeylere ve bilhassa bitmeyen ve meydana gelmeyen ümit ve arzulara delalet eder.

Rüyada yatağında balık görmek, deniz yolculuğunda bulunan ve hasta olanlar için durumlarının bozulmasına delalet eder. Şöyle ki, deniz yolcusu için şiddete; rutubet dolayısıyla de hastanın, ağrılarının artmasına delalet eder.

Bulanık olan suda balık avladığını gören kimseye, şiddetli bir keder isabet eder.

Canlı balık yediğini gören kimse, mal sahibi olur. Onun erkek bir çocuğu olursa bahtiyar olur. 

Tuzlu balık yediğini görse, zahmet ve şiddet isabet eder.

Deniz yolculuğunda bulunan bir kimsenin yatağında balık görmesi, sıkıntıya düşmesinden ve boğulmasından korkulur. Çünkü o, balıkla bir yerde yatmıştır.

Tuzlu balık hayır ve devamlı olan mala delalet eder. Çünkü tuz, balığı kokmadan korur.

Tenasül uzvundan balık çıktığını gören kimsenin hanımı hamile ise, bir kız doğurur.

Kızartılmış balık, davete icabet etmeye delalet eder. Bazı tabirciler, kızartılmış balık, ilim öğrenmek için yapılacak yolculuktur.

Büyük balıklar mal ve ganimettir. Küçükleri üzüntü ve kederdir. 

Balıktan bir şey aldığını gören kimse, melikin askerinden bir şeye nail olur. 

Balıkçıdan bir balık satın aldığını gören kimse bir kısmeti ile evlenir.

Yanında bulunan güzel bir yemeği bırakarak kokmuş bir balığı yediğini gören kimse, kendisine helal olan hanımını terk eder zina eder.

Rüyada havuz içerisinde veya su biriken bir yerde büyük bir balık aradığım, balığın kurtularak kaçtığını gören kimsenin borçlusu, alacağını inkar eder. Ve o borcu zorla ondan alır. .

Rüyada havuzda veya su birikintisinde ağzını açmış büyük bir balık gören kimsenin hapiste bulunmasına delalet eder.

Balığın karnında bir mühür bulsa rüya sahibi için devlet, izzet ve şerefe delalet eder.

Ağzından bir balık çıktığını gören kimse bir kadın hakkında mümkün olmayan boş söz söyler.

Rüyada bir balığa rastladığını ve balığın karnında yağ bulunduğunu gören kimse, hayır ve mal elde edeceği bir kadına rastlar. 

Bir kimse kılçıklı bir balık avladığım görse, sağlam bir yerde muhafaza edilen ve zekatı verilmemiş gümüş veya altına delalet eder. Çünkü zekatı verilmeyen mal iyi olmadığı gibi balığı kılçığı ile yemek de iyi değildir.

Rüyada silahlı balık görmek, düşmana yardım etmeye bazen da rüyayı görenin şerli kimselere rastgelmesine delalet eder.

Rüyada kurutulan balıklardan olursa, sermaye sahiplerinin sermayesine delalet eder.

Rüyada tatlı deniz balığının tuzlu deniz, tuzlu deniz balığının da tatlı denize geçtiklerini görse, askerler arasında çıkacak nifaka veya alışılagelmiş bir zulmün, veya bir bid'atın çıkmasıyla bütün insanlar arasında meydana gelecek ihtilafa delalet eder.

Balığın su üzerine çıktığının görülmesi, işlerin kolaylaşmasına, uzak olan şeylerin yaklaşmasına, sırları ve gizli şeyleri çıkarmaya veya mirastan olan bir mala delalet eder.

Bir kimse yanında insan veya kuşa benzeyen bir balık olduğunu görse, tüccarın veya deniz ve karadan gelip geçenlerin hallerini araştırıp sormaya veya çeşitli dilleri bilen şahısların yaptıkları tercümeler ve güzel ahlak sahiplerine işaret eder. 

Eğer balık elinden çıkarak tekrar denize girse o şahıs velilerle sohbet ve arkadaşlık eder. Eğer o kimse yolculuk yapmak arzu ederse arkadaş bulur, sonra yerine sağ salim döner.

Rüyada temizlemeksizin balıktan bir şey yediğini gören kimse, insanların ırz ve namusu hakkında söz söyler. Haksız olarak halkın malını almak için hile yapar. 

Rüyada balığı yer üzerinde bulan kimsenin deniz yolculuğundan olan kazancının, karada yapılacak kazanca dönmesine delalet eder. Eğer ticaretçi değilse malını bilir ve onu muhafaza eder. Yahut dağınık olan aile ve akrabalarım bir araya toplar.

Rüyada yunus balığı görmek, korkan kimse için eminliğe, fakir için zenginliğe, şiddet halinde olan kimse için de mülke delalet eder. 
 

Yorum Bırak / Rüyanı Sor

E-mail adresiniz gizli tutulacaktır.