Ana Sayfa / A Harfi Rüyaları / Rüyada At Görmek

Rüyada At Görmek

  • Tabirci
  • 01 Mayıs 2021 01:59
  • 0 Yorum

Rüyada at görmek, iyiye işarettir. İş hayatında yükselme, aşk hayatında iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesine işarettir. At görmek her türlü sıkıntının sona ereceğine, güzel günlerin başlayacağına alamettir.

Rüyada ata binmek: Gem ve eyerli ata binmek, şeref ve saygınlığa işaret eder. Renkli ata bindiğini görmek, kuvvetin çokluğuna, doru taya (atın yavrusu) bindiğini görmek, zengin bir kadınla evlenme ye delâlet eder. Rüyada erkek ata binmek, düşman üzerine galip gelmeye işarettir. Kır ata bindiğini gören kimse düşmanına galip gelir.

Rüyada siyah at  görmek büyüklük ve maldır.

Rüyada zayıf attan güçlü ata geçmek halinde ve durumunda iyileşmeye işaret eder. 

Rüyada atın ısırması herkes tarafından saygı görmektir.

Rüyada ölmüş at görmek şeref ve itibara kavuşmaktır.

Rüyada kanatlı at görmek: Çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur.

Bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur.

Terk edilmiş at devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder.

At dışkısı şerefli bir kimseden kimseden mal edinmektir. Rüyada At pisliği  üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir.

Rüyada ölü at görmek Rüyada ölü at görmek zarara işarettir.

Rüyada at satmak ise kavgaya; rüyada at dövmek hapse girileceğine, suda at görmek ise dedikoduya işarettir.

Rüyada atın öldüğünü görmek ise iş ve evle ilgili sorunlar yaşanacağına işaret eder.

Rüyada Kır at görmek: Kır at hayır ve berekettir.

Rüyayı gören kişi erkese ve dişi bir at veya tay biniyorsa güzel ve iyi ahlak sahibi bir kadınla evlenir.

Rüyasında demiri kir renginde ata bindiğini gören halk arasında hayırla ün yapar.

Bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir.

Rüyada ata binmek, şerefli mertebeye nail olmaya, bir seyahate çıkmaya işaret eder. Ata binen kimsenin hanımı hamile ise oğlu olur.

Rüyada bir çok ata sahip olan meslektaşları ve akranları içinde sivrilir.

Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna işarettir.

Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye meyletmeye tabir edilir.

Rüyada melez at görmel izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder.

Rüyada kızıl at görmek: Rüyada hâlis kızıl bir kısrak görmek, dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına delâlet eder. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl bir kısrak görmek de, neşeli, sevinçli bir kadın ile tabir olunur.

Rüyada koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı at görmek ise, işlerin bozulmasına işarettir.

Rüyada boz ata (açık toprak rengi) bindiğini gören kimse, düşmanlarını mağlup eder.

Alaca kısrak, güzellik ve mal ile meşhur bir kadındır. 

Yelesi ve kuyrugu siyah ve diger yerleri kizil olan böyle bir ati rüyada görmek, izzet ve yücelige, bazi tabirciler zengin bir kadina delalet eder, dediler.

Rüyada cins ve genç at görmek: Rüya sahibinin iktidarının artmasına, rızkının çoğalmasına yorulur.

Rüyada gemsiz ata binmek: Rüya sahibinin istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına işarettir.

Rüyada huysuz ve azgın ata binmek: Rüya sahibinin hilekâr ve yalancı bir kimse ile ilişki kurur. Bundan ötürü ve ondan zarar görmesine işaret eder.

Eğersiz ata binmek, rüya sahibinin giriştiği islerden olumlu neticeler elde edemeyeceğine işaret eder.

Rüyada at öldürmek: Rüyada bir at öldürdüğünü gören kimse, mal ve paraya kavuşur. Atı öldürdüğünü görmek ise, nimet, mal, izzet ve kuvvetle tabir olunur. Rüyada bir atı öldürdüğünü görmek, nimet, mal, izzet ve kuvvete naili yete delâlet eder.

Rüyada At eti yediğini görmek, rüya sahibi için iyi değildir.

Rüyada attan düşmek: Attan düştüğünü gören kimse, para kaybına uğrar ya da sağlığı bozulur. Rüyada at sattığını gören kimse, ya birisi ile kavga eder veya Aile hayatında geçimsizlikler olur.

Rüyada at satın almak: Pazardan bir at satın aldığını gören kimse, eğer memursa, hızla terfi ederek yüksek mevkilere nail olur. Erkek at iktidar ve güçtür. Dişi at ise, şerefli bir kadındır. Bir kısrağa bindiğini veya satın aldığını gören kimse, şerefli bir kadınla evlenir. Eğer rüya sahibi evli ise, ya da evlenme niyetinde değilse, o zaman büyük bir araziye nail olmasına işaret eder.

Yorum Bırak / Rüyanı Sor

E-mail adresiniz gizli tutulacaktır.